Registracija (srpski)

Registracija / Kreiranje naloga

 

Da biste podneli predlog projekta, potrebno je prvo da se registrujete na platformi. Registracija/kreiranje korisničkog naloga omogućava da u svakom narednom ciklusu apliciranja dodate samo informacije koje su neophodne za konkretan Poziv, pošto će opšti podaci koje ste uneli prilikom prvog apliciranja ostati zabeleženi u sistemu.

Na početnoj stranici u gornjem desnom uglu imate mogućnost biranja jezika. U gonjem meniju, pored polja za biranje jezika, nalazi se link za Registraciju (Fotografija 1).

 

Fotografija 1

 

 

Klikom na „Registracija” otvoriće Vam se novi prozor sa poljima u koja ćete uneti potrebne informacije za registraciju (Fotografija 2). Obavezna polja su: Korisničko ime, Adresa elektronske pošte, Ime i prezime. Preporučujemo da popunite sva polja. Kada ste završili sa popunjavanjem kliknite na dugme „Napravi novi nalog“. Klikom na dugme sistem vas vodi na stranicu gde ćete dobiti obaveštenje: Poruka sa daljim instrukcijama je poslata na Vašu e-mail adresu.

 

Fotografija 2

 

 

Nakon ovoga trebalo bi da se prijavite na adresu elektronske pošte koju ste ostavili u prijavi gde ćete videti poruku koju vam je poslao sistem (Fotografija 3).

 

 

Fotografija 3

 

 

U Vašem prijemnom sandučetu (Inbox) bi trebalo da dobijete poruku: Kosovska fondacija za civilno društvo Podaci o nalogu za korisnika...(Fotografija 3). Ukoliko se poruka ne nalazi u Inbox-u, molimo vas da proverite u Spam/Junk/Promotions folderu (odnosno folderu Nepoželjne/Promocije).

Kada otvorite poruku videćete sledeći sadržaj (Fotografija 4).

 

 

Fotografija 4

 

 

Kako biste nastavili proces registracije potrebno je da pratite uputstvo u poruci, odnosno da kliknete na odgovarajući link ili da ga kopirate u svoj internet pretraživač. Klikom na link otvara se sledeća stranica koja nosi naziv „Podesite lozinku“ (Fotografija 5).

 

 

Fotografija 5

 

 

Na ovoj stranici trebalo bi da kliknete na dugme „Prijavi se“. Klik na dugme „Prijavi se“ odvešće vas na sledeću stranu (Fotografiija 6).

 

 

Fotografija 6

 

 

Na ovoj stranici (Fotografija 6) je potrebno da u polje „Lozinka“ unesete lozinku, koju ćete koristi prilikom prijave na vaš nalog. Formular zahteva da istu lozinku koju ste uneli u polje „Lozinka“ unesete i u polje „Potvrdite lozinku“ kako biste mogli da nastavite dalje. Takođe, u ovom koraku možete izabrati jezik na kom će Vam biti prikazan sajt i formulari za apliciranje. Kada ste završili sa unosom u polja trebalo bi da kliknete na dugme „Sačuvaj“. Klikom na dugme „Sačuvaj“ dobićete sledeću informaciju u zelenom pravougaoniku: „Izmene su sačuvane“.

Izgled strane nakon klika na dugme „Sačuvaj“ se nalazi na Fotografiji 7.

 

 

Fotografija 7

 

Informacija označena strelicom je znak da ste registrovani u sistemu. Važno je naglasiti da nakon ovog procesa registracije ostajete prijavljeni, te odmah možete pristupiti popunjavanju formulara.